x tukar url

Sunday, June 3, 2012

~ Hakikat Manusia ~

1
 Hakikat Manusia
a.    Manusia adalah makluk Allah
 Keberadaan manusia bukanlah kehendak atau revolusi manusia itu sendiri, tepi ia adalah kehendak Allah. Dengan itu kehidupan manusia mempunyai kebergantungan kepada-Nya.
b.   Manusia adalah khalifah dimuka bumi
Sebagai khalifah manusia memegang amanah atau tanggungjawab untuk mencipta satu kehidupan yang aman.
c.    Manusia adalah makhluk yang mempunyai fitrah beragama
Melalui fitrah manusia ada kemampuan untuk menerima nilai – nilai kebenaran bersumberkan agama dan sekaligus menjadikan kebenaran tersebut sebagai sumber rujukan perilaku.
d.   Manusia berpotensi baik (takwa) dan buruk (fujur)
Menusia mempunyai dua kecenderungan iatu taqwa (beriman, amal soleh) dan fujur (kufur, musyrik) dua sifat ini akan saling mempengaruhi.
e.    Manusia memiliki kebebasan memilih
Manusia memiliki kemampuan untuk menyelaraskan arah perkembangan dirinya dengan nilai – nilai kebenaran yang dapat memberikan kesejahteraan ummat manusia.Ilmu tanpa Amal Ibarat Pohon Tanpa Buah

Reaksi:

0 ulasan:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...